برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۲۸: تساوی حقوق مردان و زنان

پرش به فهرست

۱. این کمیته بر آن است تا اظهارنظر عمومی خود را درباره ماده ۳ این میثاق تجدید کند و باتوجه‌ به تجاربی که از فعالیت‏‌های ‏انجام‌شده در طی ۲۰ سال گذشته اندوخته است، اظهارنظر عمومی شماره ۴ (نشست سیزدهم، سال ۱۹۸۱) را جایگزین کند. هدف از این بازبینی، توجه به اهمیت تأثیری است که این ماده روی برخورداری زنان از حقوق انسانیِ حمایت‌شده در میثاق دارد.

#

۲. مقصود از ماده ۳ آن است که تمام انسان‏‌ها ‏باید از حقوقی که در این میثاق در نظر گرفته شده است، به تساوی و به طور کامل برخوردار باشند. هرگاه شخصی از برخورداری کامل از هریک از حقوق محروم شود، این ماده نمی‌تواند به طور کامل، تأثیرگذار باشد. درنتیجه، کشورها باید اطمینان یابند که مردان و زنان به طور مساوی از تمام حقوق مطرح‌شده در این میثاق بهره‏مند‏ هستند.

#

۳. تعهد برای تضمین برخورداری همه افراد از حقوقِ به رسمیت شناخته‌ شده در این میثاق که در ماده‌های ۲ و ۳ وضع شده، مستلزم آن است که کشورهای عضو این پیمان برای قادرساختن یکایک افراد به برخورداری از حقوق ذکرشده، همه مراحل لازم را طی کنند. این مراحل شامل رفع موانع موجود در راه بهره‏مند‏ی از هریک از این حقوق، آموزش حقوق بشر به عموم مردم و مسوولان دولتی و تنظیم و اصلاح قوانین داخلی کشور به منظور عملی‌ ساختن تعهدات مندرج در میثاق است. کشور عضو میثاق نه‌ تنها باید اقداماتی در جهت حفاظت [از حقوق مزبور] انجام دهد، بلکه باید در تمامی زمینه‌‏ها ‏اقدامات مثبتی به کار بندد؛ به طوری که زنان در عمل به اختیارات مساوی [با مردان] دست یابند. کشورهای عضو همچنین، باید اطلاعاتی درباره نقش واقعی زنان در جامعه ارائه دهند؛ به‌طوری‌ که کمیته اطمینان یابد که علاوه بر وضع قوانین لازم، چه اقدامات دیگری انجام شده است یا باید انجام شود تا تعهدات مزبور عملی گردند؛ چه پیشرفت‏‌هایی ‏حاصل شده است؛ چه مشکلاتی وجود دارند و چه تلاش‏‌هایی ‏برای غلبه بر این مشکلات صورت گرفته است.

#

۴. کشورهای عضو مسوول تضمین برخورداری از حقوق به طور مساوی و بدون هیچ‌ گونه تبعیضی هستند. ماده‌های ۲ و ۳ کشورهای عضو را موظف می‏‌کند تمام اقدامات لازم ازجمله منع تبعیض جنسی را به کار گیرند تا هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به همه اَعمالِ تبعیض‌آمیزی که برخورداری مساوی از حقوق را مختل می‏‌کند، پایان دهند.

#

۵. عدم تساوی در برخورداری زنان از حقوق خود در سراسر جهان، ریشه عمیقی در سنت، تاریخ، فرهنگ و نگرش‌‏های ‏مذهبی دارد. وقوع فراوان انتخاب جنسیت فرزند پیش از زایمان و نیز سقط‌ کردن جنین‏‌های ‏مؤنث، نشان‌دهنده مرتبه پایین زنان در برخی از کشورها ست. کشورهای عضو باید اطمینان یابند که نگرش‏‌های ‏سنتی، تاریخی، مذهبی یا فرهنگی برای توجیه نقض حقوق زنان برای تساوی در برابر قانون و نیز عدم بهره‏مند‏ی کامل ایشان از همه حقوق مندرج در میثاق به کار نرود. کشورهای عضو باید درباره آن دسته از سنت‌ها، تاریخ، روال‏‌های ‏فرهنگی و دیدگاه‌‏های ‏مذهبی که پیروی از ماده ۳ را به مخاطره می‏‌اندازد یا ممکن است به مخاطره بی‌ندازد، اطلاعات کافی جمع‌آوری کرده و مشخص کنند که برای فائق‌ آمدن بر چنین عواملی، چه اقداماتی انجام داده یا قصد دارند انجام دهند.

#

۶. کشورهای عضو برای آنکه بتوانند تعهدات مندرج در ماده ۳ را تحقق بخشند، باید به عواملی که مانع برخورداری مساوی زنان و مردان از هریک از حقوق تعیین‌ شده در میثاق می‏‌شود، توجه کنند. برای آنکه کمیته بتواند درباره اجرای حقوق ذکرشده در میثاق، تصویر کاملی از وضعیت زنان در هریک از کشورهای عضو داشته باشد، این تفسیر عمومی به بعضی از عوامل مؤثر بر برخورداری مساوی زنان از حقوق میثاق توجه می‌کند و نوع اطلاعات لازم درباره انواع گوناگون این حقوق را توضیح می‌‏دهد.

#

۷ . برخورداری مساوی زنان از حقوق بشر باید در موقعیت‏‌های ‏اضطراری هم محافظت شود (ماده ۴). آن دسته از کشورهای عضو که در مواقع اضطراری عمومی، به شرحی که در ماده ۴ ذکر شده است، اقداماتی انجام می‌‏دهند که سبب انحراف آنها از تعهداتشان نسبت به میثاق می‏‌گردد، باید درباره تأثیر این گونه اقدامات روی موقعیت زنان اطلاعاتی را در اختیار کمیته بگذارند و نشان دهند که اقدامات مزبور تبعیض‌آمیز نیستند.

#

۸. زنان به ویژه در شرایط منازعات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی آسیب‌پذیر هستند. کشورهای عضو باید کمیته را از همه اقداماتی که در این گونه موقعیت‏‌ها ‏برای محافظت از زنان در برابر تجاوز جنسی، ربوده‌ شدن و دیگر اَشکال خشونت‏های ‏جنسیتی انجام می‌‏دهند، مطلع سازند.

#

۹. کشورها هنگامی که عضو این میثاق می‏‌شوند، متعهد می‏‌گردند که بر طبق ماده ۳، حقوق مساوی مردان و زنان را در بهره‏مند‏شدن از همه حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق تضمین کنند و نیز بر طبق ماده ۵، هیچ‌ یک از مطالب ذکرشده در این میثاق را نمی‏‏‏‏‌توان طوری تعبیر و تفسیر کرد که برای هیچ کشور، گروه یا فردی، حقوقی استنباط کند که بر اساس آن بتوانند در جهت تضییع هریک از حقوق مطرح‌ شده در ماده ۳ یا درباره قیود غیرمذکور در این میثاق فعالیت یا حرکتی کنند. درضمن، درباره بهره‏مند‏ی برابر زنان از تمام حقوق بنیادین انسانی که بر طبق قانون، پیماننامه‏‌ها، مقررات و آداب و رسوم موجود به رسمیت شناخته شده‌اند، به این بهانه که میثاق حاضر چنین حقوقی را به رسمیت نمی‏‏‏‏‌شناسد یا اینکه آنها را تا حد کمتری به رسمیت می‏‌شناسد، نباید هیچ‌گونه محدودیتی قائل شده یا انحرافی از آن حاصل شود.

#

۱۰. کشورهای عضو هنگام تهیه گزارش درباره حق حیات که توسط ماده ۶ محافظت می‌شود، باید میزان زادوولد و میزان مرگ‌ و میر مربوط به حاملگی و زایمان در میان زنان را قید کنند. در تهیه میزان مرگ‌ومیر نوزادان، باید اطلاعات مربوط به جنسیت ایشان ارائه شود. کشورهای عضو باید درباره هر اقدامی که دولتشان برای کمک به جلوگیری از بارداری ناخواسته در میان زنان انجام می‌دهد، اطلاعاتی را فراهم کنند و نیز اطمینان یابند که این گونه زنان به اجبار در معرض سقط جنین مخفیانه و مهلک قرار نگیرند. کشورهای عضو همچنین، باید درباره اقداماتی که به منظور محافظت زنان در مقابل اَعمالی که نقض حق حیات محسوب می‏‌شود مانند کشتن نوزادان دختر، سوزاندن زنان بیوه و کشتن زنان به دلیل کمبود جهیزیه انجام می‌دهند، گزارش دهند. این کمیته به خصوص مایل است درباره تأثیر فقر و محرومیت بر زنان، که ممکن است زندگی‌شان را تهدید کند، اطلاعاتی داشته باشد.

#

۱۱. به منظور ارزیابی میزان پیروی [کشورها] از ماده ۷ میثاق و نیز ماده ۲۴ که محافظت‏‌های ‏به خصوصی را برای کودکان تعیین می‏‌کند، این کمیته درباره قوانین و روال‏‌های ‏مرسوم در کشور در ارتباط با خشونت‏‌های ‏خانگی و انواع دیگر خشونت‏‌ها ‏علیه زنان ازجمله تجاوز جنسی، به دریافت اطلاعات نیاز دارد. کمیته همچنین مایل است بداند آیا کشور عضو به زنی که درنتیجه تجاوز جنسی باردار شده است، این امکان را می‏دهد که بتواند به طور امن به این حاملگی خاتمه دهد. کشورهای عضو همچنین، باید درباره اقداماتی که برای پیشگیری از سقط جنین اجباری یا عقیم‌سازی اجباری انجام می‌دهند، اطلاعاتی را در اختیار این کمیته قرار دهند. در آن دسته از کشورهای عضوی که مثله‌کردن جنسی مرسوم است، باید درباره میزان گسترش آن و نیز اقدامات انجام‌شده برای ازبین‌ بردن این روال اطلاعاتی فراهم کنند. اطلاعاتی را که کشورهای عضو درباره تمام این موضوعات تهیه می‏‌کنند، باید شامل اقدامات محافظتی شود؛ ازجمله پرداخت غرامت‏‌های ‏قانونی به زنانی که حقشان مطابق ماده ۷ نقض شده است.

#

۱۲. کشورهای عضو باتوجه‌ به تعهداتی که در قبال ماده ۸ دارند، باید این کمیته را از اقداماتی که برای ریشه‌ کن‌ کردن قاچاق زنان و کودکان در داخل یا خارج از کشور و اجبار آنان به فحشا انجام داده‏اند، ‏مطلع کنند. آنها همچنین، باید اطلاعاتی درباره اقدامات انجام‌ شده برای محافظت زنان و کودکان، ازجمله زنان و کودکان خارجی، از بردگی که یکی از وجوه مبدل آن، انجام خدمات شخصی خانگی یا انواع دیگر خدمات شخصی است، اطلاعاتی فراهم کنند. آن گروه از کشورهای عضوی که زنان و کودکان را برای کار می‌پذیرند و سپس آنان را از آنجا، به مکان دیگری می‌‏برند و نیز آن دسته از کشورهای عضوی که پذیرای این افراد هستند، باید درباره اقدامات انجام‌ شده ملی یا بین‌‏المللی که به منظور پیشگیری از تضییع حقوق زنان و کودکان صورت می‌‏گیرد، اطلاعاتی ارائه کنند.

#

۱۳. کشورهای عضو باید درباره هرگونه قوانین مخصوص طرز لباس‌پوشیدن بانوان در ملأعام اطلاعاتی ارائه دهند. این کمیته تأکید می‏‌کند که چنین قوانینی ممکن است تعدادی از حقوق تضمین‌ شده در این میثاق را نقض کند؛ از قبیل: ماده ۲۶ درباره عدم تبعیض؛ ماده ۷ درصورتی‌که به منظور اجرای چنین مقرراتی تنبیه بدنی اِعمال گردد؛ ماده ۹ هنگامی که مجازات عدم پیروی از مقررات مزبور، دستگیری شخص باشد؛ ماده ۱۲ اگر آزادی سفر به چنین محدودیتی بستگی داشته باشد؛ ماده ۱۷ که برای همه افرد حق حفظ حریم شخصی بدون هیچ‌گونه مداخله خودسرانه یا غیرقانونی را تضمین می‏‌کند؛ ماده‌های ۱۸ و ۱۹ در مواقعی که زنان باید طرز پوشش خاصی را رعایت کنند که با اعتقادات مذهبی آنان یا حق ایشان برای ابراز وجود خود تطابقی ندارد و نیز ماده ۲۷ هنگامی که مقررات مربوط به طرز پوشش با فرهنگی که زنان معتقدند به آن تعلق دارند، مغایرت داشته باشد.

#

۱۴. در ارتباط با ماده ۹، کشورهای عضو باید درباره هرگونه حقوق یا رسوماتی که ممکن است زنان را به گونه‌‏ای ‏خودسرانه یا نابرابر از آزادی خود محروم کند، از قبیل محصوربودن در خانه، اطلاعاتی ارائه کنند.۱

#

۱۵. در ارتباط با ماده‌های ۷ و ۱۰، کشورهای عضو باید درباره تضمین محافظت از حقوق افرادی که از آزادی خود محروم شده‏اند، ‏به گونه‌‏ای ‏که شرایط آن برای مردان و زنان مساوی باشد، همه اطلاعات مربوط را فراهم کنند. کشورهای عضو به ویژه باید درباره اینکه آیا زنان و مردان در زندان‏‌ها ‏از یکدیگر جداگانه نگهداری می‌‏شوند و نیز آیا فقط نگهبانان زن از زنان زندانی نگهبانی می‏کنند یا خیر، گزارش دهند. کشورهای عضو همچنین، باید درباره پیروی از این قاعده که زنان متهم نوجوان باید از بزرگ‌سالان جدا نگه داشته شوند و نیز درباره هرگونه تفاوت در برخورد با مردان و زنانی که از آزادی خود محروم شده‌اند، مثلاً از قبیل دسترسی‌داشتن به برنامه‏های ‏توان‌بخشی و آموزشی و نیز ملاقات‏های ‏زناشویی و خانوادگی گزارش دهند. باید با زنان بارداری که از آزادی خود محروم هستند، برخوردی انسانی داشت و در طول تمام دوران پیش و پس از زایمان و در دوره‏ای ‏که از کودکان تازه تولد یافته خود مراقبت می‏‌کنند، باید به شرف ذاتی آنها احترام گذاشت. بنابراین، کشورهای عضو باید درباره امکاناتی که برای اطمینان‌ یافتن از این امر در نظر گرفته شده است و نیز درباره مراقبت‏‌های ‏پزشکی و بهداشتیِ فراهم‌ شده برای این گونه مادران و نوزادان آنها گزارش دهند.

#

۱۶. در ارتباط با ماده ۱۲، کشورهای عضو باید درباره هریک از مقررات حقوقی یا روال‏‌های ‏مرسومی که حقوق زنان را برای آزادی سفر منع می‏‌کند، اطلاعاتی فراهم کنند؛ برای مثال استفاده از اختیارات زناشویی برای کنترل زن یا اختیارات والدین برای کنترل دختران بزرگ‌ سال و نیز شرایط قانونی یا غیررسمی که زنان را از سفر باز می‌‏دارد از قبیل نیاز به رضایت شخص ثالث برای صدور گذرنامه یا انواع دیگر اسناد و اوراق مسافرتی برای زن بزرگ‌ سال. کشورهای عضو همچنین، باید درباره اقداماتی که برای لغو این گونه قوانین و آداب و رسوم و محافظت از زنان در برابر آنها انجام داده‏‌اند، ازجمله اشاره به غرامت‏‌های ‏موجود در داخل کشور گزارش تهیه کنند.۲

#

۱۷. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با زنان خارجی درباره ارائه دلایل برای اخراجشان از کشور و بازبینی پرونده‌شان به شرحی که در ماده ۱۳ تصریح شده است، باید به طور مساوی رفتار ‏شود. در ارتباط با این موضوع، آنها باید حق داشته باشند دلایل خود را بر پایه موارد نقض میثاق که به خصوص به جنسیت افراد مربوط می‏‌شود، مطرح کنند؛ از قبیل مواردی که در پاراگراف ‏۱۰ و ۱۱ ذکر شد.

#

۱۸. کشورهای عضو باید اطلاعاتی در اختیار کمیته قرار دهند تا کمیته مطمئن شود که دسترسی به عدالت و حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه به شرحی که در ماده ۱۴ تصریح شده است، برای زنان و مردان به یک اندازه فراهم می‌شود. کشورهای عضو به ویژه باید کمیته را مطلع کنند که آیا هیچ‌گونه منع قانونی برای زنان وجود دارد که آنها را از دسترسی مستقیم و مستقل به دادگاه منع کند؛۳ آیا زنان هم می‌‏توانند با شرایط مساوی با مردان به عنوان شاهد شهادت دهند و آیا اقداماتی صورت می‏‌گیرد که تضمین کند زنان نیز به طور مساوی به دریافت کمک هزینه قانونی به ویژه درباره مسائل خانوادگی دسترسی دارند. کشورهای عضو باید در گزارش خود قید کنند که آیا طبقات خاصی از زنان از بهره‌مندی از اصل برائت بر طبق پاراگراف ۲ ماده ۱۴ محروم شده‌اند و نیز مشخص کنند که چه اقداماتی برای پایان‌ دادن به این وضعیت انجام داده‌اند.

#

۱۹. حق هر فرد بر اساس ماده ۱۶ که در همه‌ جا به عنوان یک شخص در برابر قانون محسوب شود، به ویژه درباره زنان به جا و مناسب‏ است؛ زیرا ایشان اغلب به دلیل جنسیت یا وضعیت ازدواج، خود را به طور کامل از این حق برخوردار نمی‏‏‏‏‌یابند. این حق متضمن آن است که توانایی زنان برای تملک دارایی، شرکت در قرارداد یا برخورداری از دیگر حقوق مدنی را نمی‏‏‏‏‌توان بر اساس وضعیت ازدواج یا هر دلیل تبعیض‌آمیز دیگری محدود کرد. این قانون همچنین بر آن دلالت دارد که نمی‌‏‏‏‏توان زنان را به عنوان شیئی دید که همراه با دیگر دارایی‌‏ها، ‏از شوهر متوفی به خانواده به ارث می‏‌رسد. کشورها باید اطلاعاتی ارائه کنند درباره قوانین یا آداب و رسومی که مانع رفتار با زن به عنوان یک شخص قانونی کامل شده یا مانع عمکرد او به عنوان یک شخص قانونی کامل می‌شوند. همچنین باید درباره اقداماتی که برای ریشه‌ کن‌ کردن قوانین و رسومی که چنین برخوردی را مجاز می‌دانند، اطلاعاتی فراهم کنند.

#

۲۰. کشورهای عضو باید اطلاعاتی در دسترس کمیته قرار دهند تا کمیته بتواند به ارزیابی تأثیر هریک از قوانین و رسومی بپردازد که ممکن است با حق زنان برای برخورداری از حفظ حریم شخصی و دیگر حقوق محافظت‌ شده در ماده ۱۷ بر پایه تساوی با مردان مداخله کند. یک نمونه از چنین مداخلاتی در جایی مطرح می‌‏شود که زندگی جنسی زن، برای تصمیم‌گیری در میزان حقوق و حمایت‏‌های ‏قانونی، ازجمله حمایت از وی در برابر تجاوز جنسی در نظر گرفته می‌‏شود. زمینه دیگری که ممکن است کشورها در آن به حریم شخصی زنان احترام نگذارند، به عملکردهای تولیدمثل آنان مربوط می‏شود. برای مثال، مواقعی که در تصمیم‌گیری برای عقیم‌سازی به اجازه شوهر نیاز است یا یک سلسله شروط عمومی برای عقیم‌سازی زنان تحمیل می‏‌گردد از قبیل دارابودن تعداد به خصوصی فرزند یا رسیدن به سن به خصوص یا در مواردی که کشورها این وظیفه قانونی را به پزشکان و دیگر کارکنان بهداری تحمیل می‏‌کنند که موارد مربوط به زنانی را که عمل سقط جنین انجام داده‏‌اند، گزارش کنند. در این مواقع، دیگر حقوق مندرج در میثاق از قبیل ماده‌های ۶ و ۷ نیز ممکن است در معرض خطر باشد. موضوع حفظ حریم شخصی زنان همچنین، ممکن است توسط عاملان خصوصی از قبیل کارفرمایانی مورد مداخله قرار ‏گیرد که پیش از استخدام یک زن، از وی درخواست انجام آزمایش حاملگی می‏‌کنند. کشورهای عضو باید درباره هر قانون و هرگونه اقدام دولتی یا خصوصی که سبب اخلال در برخورداری مساوی زنان از حقوق مندرج در ماده ۱۷ می‏گردد و نیز درباره اقدامات انجام‌ شده برای ازبین‌بردن این گونه مداخلات و محافظت از زنان در برابر چنین مداخلاتی گزارش دهند.

#

۲۱. کشورهای عضو باید اقداماتی انجام دهند تا اطمینان یابند آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و نیز آزادی انتخاب مذهب یا عقیده مورد علاقه فرد، ازجمله تغییر مذهب یا عقیده و بیان اعتقادات مذهبی و عقاید، چه در قانون و چه در عمل، هم برای مردان و هم برای زنان با همان شرایط و بدون هیچ‌گونه تبعیض، تضمین و محافظت می‌شود. این آزادی‏ها ‏که در ماده ۱۸ مورد محافظت قرار گرفته‏اند، نباید تحت هیچ‌گونه محدودیتی قرار گیرند؛ مگر حدودی که توسط این میثاق مجاز شمرده شده‏اند. همچنین، نباید تحت هیچ‌ گونه قیدوبندی درآیند ازجمله قوانینی که اجازه شخص ثالث یا مداخله پدر، شوهر، برادر یا دیگران را لازم می‏‌شمارد. نمی‌توان با اشاره به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب به ماده ۱۸ برای توجیه تبعیض علیه زنان تکیه کرد. بنابراین کشورهای عضو باید درباره وضعیت زنان از جهت آزادی عقیده، مذهب و اندیشه اطلاعاتی ارائه داده و نشان دهند که هم برای ازمیان‌ برداشتن و هم برای پیشگیری‌کردن از نقض این گونه آزادی‏‌ها ‏برای زنان و محافظت از حقوق آنها در برابر این تبعیض‌‏ها، ‏چه مراحلی را طی کرده‌‏اند یا قصد دارند طی کنند.

#

۲۲. در ارتباط با ماده ۱۹ کشورهای عضو باید کمیته را از وجود هرگونه قوانین یا عوامل دیگری که ممکن است سد راه زنان برای برخورداری مساوی‌شان از حقوق محافظت‌شده در این ماده باشد، مطلع کنند. ازآنجاکه انتشار و توزیع مطالب مستهجن و هرزه‌نگاری که زنان و دختران را در معرض خشونت یا تحقیر یا رفتارهای غیرانسانی قرار می‌‏دهد، ممکن است این گونه رفتار با زنان و دختران را ترویج دهد؛ بنابراین، کشورهای عضو باید اطلاعاتی درباره اقدامات قانونی برای محدودساختن انتشار یا توزیع این گونه مطالب تهیه کنند.

#

۲۳. کشورها ملزم هستند در ارتباط با موضوع ازدواج، بر طبق ماده ۲۳ که در اظهارنظر عمومی شماره ۱۹ (۱۹۹۰) حتی بیشتر شرح داده شده است، با مردان و زنان به گونه‌‏ای ‏برابر برخورد کنند. مردان و زنان از این حق برخوردار هستند که با آزادی و رضایت کامل ازدواج کنند و دولت‏‌ها ‏متعهدند برخورداری از این حق را به طور مساوی تضمین کنند. عوامل بسیاری ممکن است مانع از تصمیم‌گیری آزاد زنان به ازدواج شوند. یکی از این عوامل، مربوط به حداقل میزان سن ازدواج است. سن ازدواج باید توسط دولت و بر پایه معیارهای مساوی برای مردان و زنان تعیین گردد. این معیارها باید قابلیت زنان برای تصمیم‌گیری آگاهانه و آزادانه را تضمین کنند. یک عامل دیگر در برخی از کشورها این است که بر اساس قانون رسمی یا عرفی کشور، ولیِ زن که معمولاً مذکر است، به جای شخص وی به ازدواج رضایت می‏‌دهد و بدین وسیله، زنان را از برخورداری از حق انتخاب آزادانه محروم می‏‌کند.

#

۲۴. یک عامل متفاوت که ممکن است بر حق زن برای ازدواج بر اساس آزادی و رضایت کامل وی تأثیر بگذارد، وجود یک نگرش اجتماعی است که میل دارد زنان قربانی تجاوز جنسی را حاشیه‌ نشین کند و آنها را تحت فشار قرار دهد که به ازدواج رضایت دهند. همچنین، قوانینی که به شخص تجاوزگر جنسی اجازه می‌‏دهد از طریق ازدواج با قربانی خود مسوولیت کیفری خویش را از بین ببرد یا تخفیف دهد، سبب تضعیف حق زن برای داشتن رضایت کامل و آزادانه به ازدواج می‌شود. کشورهای عضو باید این موارد را مشخص کنند: آیا ازدواج با قربانی، مسئولیت کیفری شخص را از بین می‌برد یا تخفیف می‏دهد و اینکه در صورت صغیربودن قربانی، به ویژه در جوامعی که قربانیان تجاوز جنسی در جامعه تحقیر می‏‌شوند، آیا تجاوز جنسی سبب کاهش سن ازدواج قربانی می‏‌شود. یک جنبه متفاوت حق ازدواج ممکن است موقعی تحت تأثیر قرار گیرد که کشورها برای زنان در مقایسه با مردان، محدودیت‏‌هایی ‏را برای ازدواج مجدد قائل می‏‌شوند. همچنین، حق انتخاب همسر ممکن است توسط قوانین یا روال‏‌هایی ‏محدود شود ازجمله اینکه ازدواج زنی با مذهبی خاص با مردی که پیرو هیچ مذهبی نیست یا مذهبی متفاوت دارد را ممنوع می‏‌کند. کشورها باید درباره این گونه قوانین و مرسومات و نیز اقدامات انجام‌ شده برای نسخ آنها و ریشه‌ کن‌ کردن این گونه رسم‏‌ها ‏که حق زن را برای رضایت کامل و آزاد به ازدواج تضعیف می‏‌کند، اطلاعاتی تهیه کنند. همچنین، باید به این نکته توجه کرد که چند همسری با اصل برابری در داشتن حق ازدواج سازگار نیست. چندهمسری شأن و مقام زنان را تضییع می‏‌کند. این یک تبعیض غیر قابل قبول نسبت به زنان است. درنتیجه، در هر جایی که چند همسری وجود دارد، باید مطلقاً منسوخ شود.

#

۲۵. کشورها برای اجرای تعهدات خود بر طبق ماده ۲۳ پاراگراف ۴، باید اطمینان یابند که نظام ازدواج در ارتباط با حضانت و مراقبت از فرزندان، آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان، امکان انتقال ملیت والدین به فرزندان و مالکیت و اداره املاک، چه ملک بین طرفین مشترک باشد و چه مالکیت آن در انحصار یکی از طرفین باشد، دارای حقوق و تعهدات مساوی برای طرفین ازدواج است. کشورها باید قوانین خود را بازبینی کنند تا اطمینان یابند که زنان متأهل در ارتباط با مالکیت و اداره چنین املاکی در صورت لزوم دارای حقوق مساوی باشند. دولت‌‏ها ‏همچنین باید تضمین کنند که در ارتباط با به‌دست‌ آوردن یا ازدست‌ دادن ملیت به دلیل ازدواج، حق سکنی و حق هریک از طرفین ازدواج برای نگه‌ داشتن و استفاده از نام خانوادگی اولیه خود یا مشارکت مساوی در انتخاب یک نام خانوادگی جدید، هیچ‌گونه تبعیض جنسی رخ نمی‌‏دهد. برخورداری از تساوی در طی ازدواج بدان معناست که زن و شوهر باید به طور برابر در مسئولیت و اختیارات خانواده با یکدیگر سهیم باشند.

#

۲۶. کشورها باید برابری دو طرف را در ارتباط با فسخ ازدواج تضمین کنند که شامل امکان ابطال عقد نمی‏‏‏‏‌گردد. دلایل طلاق و ابطال عقد ازدواج و نیز تصمیم درباره تقسیم دارایی، نفقه و حضانت فرزندان باید برای مرد و زن یکسان باشد. نیاز به ابقای تماس میان فرزندان و والدی که مسئولیت حضانت را بر عهده ندارد، باید بر پایه ملاحظات برابر صورت گیرد. هنگامی که فسخ ازدواج به علت مرگ یکی از طرفین ازدواج حاصل می‌‏شود، زنان نیز باید از حقوق ارث مساوی با مردان برخوردار شوند.

#

۲۷. برای به رسمیت‌ شناختن خانواده در عمل و باتوجه‌ به ماده ۲۳، این مطلب اهمیت دارد که مفهوم اَشکال گوناگون خانواده ازجمله زوج‏‌های ‏غیرمزدوج و فرزندان آنها و تک‌ والدها و فرزندان آنها را بپذیریم و از برخورد مساوی با زنان در این شرایط اطمینان یابیم.۴ خانواده‏های ‏تک‌والدی غالباً شامل یک زن مجرد می‌‏شود که از یک یا چند فرزند مراقبت می‌‏کند و کشورهای عضو باید شرح دهند که چه اقداماتی برای حمایت از این افراد انجام داده‌اند تا به همان گونه که مردی در شرایط مشابه عمل می‏‌کند، ایشان نیز قادر باشند به مسئولیت خود به عنوان سرپرست خانواده عمل کنند.

#

۲۸. مسئولیت کشورها برای محافظت از کودکان (ماده ۲۴) باید برای دختران و پسران به طور یکسان اجرا شود. کشورها باید درباره اقداماتی که برای کسب اطمینان از برابری دختران و پسران در امر آموزش، مسائل احساسی و مراقبت‏های ‏بهداشتی انجام داده‌‏اند، ‏گزارش دهند و اطلاعات مشروحی در این زمینه برای این کمیته تهیه کنند. کشورها باید هم از طریق گذراندن لوایح قانونی و هم از طریق اقدامات مناسب دیگر، همه آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی را که مخلّ آزادی و رفاه کودکان دختر است، ریشه‌ کن کنند.

#

۲۹. حق شرکت در اداره امور عمومی جامعه در همه‌ جا کاملاً به طور مساوی به اجرا در نمی‌‏‏‏‏آید. کشورها باید اطمینان یابند که قانون، حقوق مندرج در ماده ۲۵ را برای زنان نیز با شرایطی مساوی با مردان تضمین می‏‌کند و در جهت ارتقا و اطمینان از مشارکت زنان در اداره امور عمومی و مناصب دولتی ازجمله بذل توجه خاص و مناسب به ایشان، اقدامات مؤثر و مثبتی انجام می‌‏دهد. اقدامات مثبت انجام‌ شده توسط دولت‏‌های ‏عضو برای کسب اطمینان از اینکه تمامی افرادی که مجاز به رأی‌دادن هستند قادرند از این حق برخوردار باشند یا خیر، نباید به دلایل مربوط به جنسیت جنبه تبعیض‌آمیز داشته باشد. این کمیته از کشورهای عضو می‏‌خواهد در زمینه درصد زنان موجود در مناصب دولتی انتخابی ازجمله سمت‌‏های ‏قانون‌گذاری و نیز خدمات عالی‌رتبه مدنی و قوه قضائیه، آماری تهیه کنند.

#

۳۰. تبعیض علیه زنان اغلب با تبعیض‏‌های ‏دیگر از قبیل نژاد، رنگ، زبان، مذهب، سیاست یا اعتقادات دیگر، تبعیض ملی یا منشأ اجتماعی، وضعیت دارایی، تولد یا موقعیت‏‌های ‏دیگر شخص در هم تنیده شده است. کشورهای عضو باید روش‌هایی را که هر مورد تبعیض به دلایل دیگر به گونه‏ای خاص روی زنان تأثیر می‏‌گذارد، مطرح کرده و اطلاعاتی درباره اقدامات انجام‌ شده برای مقابله با آن تأثیرات را در [گزارش خود] قید کنند.

#

۳۱. حق برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض که در ماده ۲۶ حمایت شده است، از کشورها می‏‌خواهد به وسیله نهادهای دولتی و خصوصی در تمام زمینه‌‏ها ‏با تبعیض مبارزه کنند. تبعیض علیه زنان در این زمینه‏‌ها ناقض ماده 26 ات: قوانین امنیت اجتماعی، پرونده ۸۴/۱۷۲ بروکس علیه هلند (نظرات مطرح‌شده در ۹ آوریل ۱۹۸۷)؛ پرونده ۱۹۸۶/۲۱۸ ووس علیه هلند (نظرات ۲۹ مارس ۱۹۸۹) به علاوه موارد مربوط به تابعیت و حقوق افراد غیرتبعه در کشور؛ پرونده ۱۹۷۸/۰۳۵، آومیرودی چیفرا و همکاران علیه موریتانی (نظرات اتخاذشده در ۹ آوریل ۱۹۸۱). ارتکاب جنایات به اصطلاح ناموسی که بدون مجازات باقی می‌‏ماند، یکی از جدی‌ترین موارد نقض این میثاق به ویژه در ماده‌های ۶، ۱۴ و ۲۶ است. قوانینی که درباره زنا و تخلفات دیگر، مجازات‏‌های ‏شدیدتری را برای زنان در نظر می‏‌گیرد تا برای مردان هم، شرط نحوه برخورد مساوی را نقض می‏‌کند. این کمیته همچنین اغلب، در بررسی گزارش‏‌های ‏کشورها مشاهده کرده است که بخش بزرگی از زنان در مشاغلی استخدام شده‌‏اند ‏که تحت محافظت قوانین کار قرار ندارند و رسوم و سنن حاکم بر جامعه، علیه زنان تبعیض قائل می‏‌شود؛ به ویژه در ارتباط با امکان اشتغال به کارهایی با حقوق بهتر و دریافت حقوق مساوی در برابر انجام کاری که ارزش مساوی دارد. کشورها باید قوانین و روال‏‌های ‏مرسوم خود را بازبینی کنند و در به اجرا درآوردن تمامی اقدامات لازم به منظور ریشه‌ کن‌ کردن تبعیض علیه زنان در تمام زمینه‌‏ها ‏پیشی گیرند؛ برای مثال می‌‏توان مقابله با تبعیض اِعمال‌شده توسط عاملان خصوصی در زمینه‏‌هایی ‏از قبیل استخدام، آموزش، فعالیت‏‌های ‏سیاسی و تهیه مسکن، کالا و خدمات را نام برد. کشورهای عضو باید درباره تمامی این اقدامات گزارش تهیه کنند و درباره جبران خسارت به قربانیان چنین تبعیض‌‏هایی ‏اطلاعاتی ارائه کنند.

#

۳۲. حقوقی که افراد متعلق به اقلیت‌‏ها ‏بر طبق ماده ۲۷ میثاق در ارتباط با زبان، فرهنگ و مذهب خود از آن بهره‏مند‏ هستند، هیچ کشور و گروه یا شخصی را مجاز نمی‌‏‏‏‏سازد تا حق بهره‏مند‏ی مساوی زنان از حقوق مندرج در میثاق، ازجمله داشتن حق مساوی از جهت محافظت توسط قانون را نقض کند. کشورها باید هرگونه روال قانونی یا اداری مربوط به عضویت در یک جامعه اقلیت که ممکن است سبب تخطی از حقوق مساوی زنان بر اساس این میثاق گردد مانند پرونده ۱۹۷۷/۲۴ لاولیس علیه کانادا (نظرات اتخاذ‌شده در ژوئیه ۱۹۸۱) و همچنین درباره اقدامات انجام‌ شده یا پیش‌بینی‌شده برای تضمین تساوی حقوق مردان و زنان برای برخورداری از همه حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق را گزارش دهند. همچنین، کشورها باید درباره اقدامات انجام‌ شده برای اجرای مسئولیت‌هایشان در ارتباط با روال‏‌های ‏مرسوم فرهنگی یا مذهبی در میان جوامع اقلیت که بر حقوق زنان تأثیر می‌‏گذارد، گزارش دهند. کشورهای عضو در گزارش خود باید به مشارکتی که زنان در حیات فرهنگی جوامع خود دارند، توجه کنند.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱- نک: اظهارنظر عمومی شماره ۸، پاراگراف‏ ۱. ۲- نک: اظهارنظر عمومی شماره ۲۷، پاراگراف‏ ‏۶ و ۱۸. ۳- پرونده ۱۹۸۶/۲۹۲ اتو دل اولانال علیه پرو، نظرات ۲۸ اکتبر ۱۹۸۸. ۴- اظهارنظر عمومی شماره ۱۹ پاراگراف ۲، جمله آخر.