برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

نتایج جستجو

پرش به فهرست

فیلترها

حذف همه
طبقه بندی
نوع قانون
مرجع صدور - نهاد صدور

نتایج

۳۶ نتیجه‌ یافت شده

 • کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  کنوانسیون

  دول‌ عاقد این‌ قرارداد: نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی و تساوی کلیه‌ افراد انسانی و کلیه‌ دول‌...

  ۱۳۴۴/۹/۳۰

  رفع تبعیض نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۳۵؛ مقابله با سخن نفرت‌پراکنانه نژادپرستانه

  اظهار نظر‌های عمومی

  ۱. «کمیته رفع تبعیض نژادی» در جلسه هشتادم خود تصمیم گرفت تا در جلسه هشتاد و یکم خود به انجام بحثی موضوعی در مورد سخن...

  ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۳۴؛ کمیته تبعیض نژاد علیه افراد آفریقایی تبار

  اظهار نظر‌های عمومی

  کمیته رفع تبعیض نژادی منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی،...

  ۱۳۸۹/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۳۳؛ پیگیری کنفرانس بررسی دوربان

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه هفتم و پنجم(۲۰۰۹)

  ۱۳۸۷/۱۰/۱۲

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۳۲؛ معنی و گستره اقدامات خاص در کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی

  اظهار نظر‌های عمومی

  ۱۳۸۷/۱۰/۱۲

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی شماره ۳۱ در مورد پیشگیری از تبعیض نژادی در اجرا و عملکرد سیستم عدالت کیفری

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه شصت و پنجم (۲۰۰۵)

  ۱۳۸۳/۱۰/۱۲

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی شماره ۳۰ درباره تبعیض علیه اتباع بیگانه

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه شصت و پنجم (۲۰۰۵)

  ۱۳۸۳/۱۰/۱۲

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی شماره ۲۹ در مورد پاراگراف ۱ ماده ۱ کنوانسیون (نژاد)

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه شصت و یکم (۲۰۰۲)

  ۱۳۸۰/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۲۸؛ در مورد پیگیری کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و تعصبات مرتبط

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه شصتم (۲۰۰۲)

  ۱۳۸۰/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۲۷؛ درباره تبعیض علیه روما

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه پنجاه و هفتم (۲۰۰۰)

  ۱۳۷۸/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی ۲۶؛ در مورد ماده ۶ کنوانسیون

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه پنجاه و ششم (۲۰۰۰)

  ۱۳۷۸/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۲۵؛ در مورد ابعاد مربوط به جنسیت در خصوص تبعیض نژادی

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه پنجاه و ششم (۲۰۰۰)

  ۱۳۷۸/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۲۴؛ در مورد ماده ۱ کنوانسیون*

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه پنجاه و پنجم (۱۹۹۹)

  ۱۳۷۷/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۲۳؛ در مورد حقوق بومیان*

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسه پنجم و یکم (۱۹۹۷)

  ۱۳۷۵/۱۰/۱۲

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود
 • اظهار نظر عمومی ۲۲؛ در مورد ماده ۵ کنوانسیون در خصوص پناهندگان و آوارگان*

  اظهار نظر‌های عمومی

  نشست چهل و نهم (۱۹۹۶)

  ۱۳۷۴/۱۰/۱۱

  رفع تبعیض نژادی

  کنوانسیون‌ بین‌المللی رفع‌ کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی

  دانلود