برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

نتایج جستجو

پرش به فهرست

فیلترها

حذف همه
طبقه بندی
نوع قانون
مرجع صدور - نهاد صدور

نتایج

۳۸ نتیجه‌ یافت شده

 • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی

  دولت‌های طرف این میثاق؛ باتوجه‎به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و...

  ۱۳۴۵/۹/۱۹

  حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام

  پروتکل اختیاری

  دولت‌های عضو این پروتکل؛با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعۀ پیشرو حقوق بشر کمک می‌کند؛با...

  ۱۳۶۸/۹/۲۴

  حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  پروتکل اختیاری

  با توجه‎ به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده می‌شود) و انجام مقررات آن، مقتضی است که به کمیتۀ...

  ۱۳۴۵/۱۰/۵

  حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی ۳۵: مادۀ ۹؛ آزادی و امنیت شخص

  اظهار نظر‌های عمومی

  ١. این اظهارنظر عمومی جایگزین اظهارنظر عمومی شمارۀ ٨، مصوب شانزدهمین اجلاس مورخ ١٩٨٢ می‌شود.

  ۱۳۹۳/۸/۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی ٣٤: آزادی عقیده و آزادی بیان

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسۀ صدودوم

  ۱۳۸۹/۱۰/۱۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی ۳۳: وظایف کشورهای عضو تحت پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  اظهار نظر‌های عمومی

  جلسۀ نودوچهارم

  ۱۳۸۶/۱۰/۱۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی ۳۲: مادۀ ۱۴؛ حق برابری در مقابل دادگاه‌ها و محکمه‌ها و دادرسی عادلانه

  اظهار نظر‌های عمومی

  ۱. این اظهارنظر عمومی، جایگزین اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۳ (جلسۀ ‌بیست‌ و یکم) می‌شود.

  ۱۳۸۶/۴/۱۰

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی۳۱: ماهیت تعهدات قانونی تحمیل‌شده بر کشورهای عضو میثاق

  اظهار نظر‌های عمومی

  ۱. این اظهارنظر عمومی، جایگزین اظهارنظر عمومی شماره ۳ می‌شود که اصول آن را منعکس کرده و توسعه می‌دهد. مقررات عمومی...

  ۱۳۸۲/۱۰/۱۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی۳۰: تعهدات گزارش‌دهی کشورهای عضو

  اظهار نظر‌های عمومی

  ماده چهلم

  ۱. کشورهای عضو متعهد شده‌اند که گزارش‌های خود را مطابق با ماده ۴۰ میثاق در عرض یک سال پس از لازم‌ الاجراشدن آن برای کشورهای...

  ۱۳۸۱/۳/۲۶

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی ۲۹: وضعیت اضطراری

  اظهار نظر‌های عمومی

  ماده چهارم

  ۱. ماده ۴ میثاق برای سیستم حمایت از حقوق بشر تحت میثاق، اهمیت بسیاری دارد. ماده ۴ از یک طرف، اجازه می‌دهد که یک کشور عضو...

  ۱۳۷۹/۱۰/۱۲

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی ۲۸: تساوی حقوق مردان و زنان

  اظهار نظر‌های عمومی

  ماده سوم

  ۱. این کمیته بر آن است تا اظهارنظر عمومی خود را درباره ماده ۳ این میثاق تجدید کند و باتوجه‌ به تجاربی که از فعالیت‏‌های...

  ۱۳۷۸/۱۰/۱۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی۲۷: آزادی سفر

  اظهار نظر‌های عمومی

  ماده دوازدهم

  ۱. آزادی سفر، شرطی ضروری برای شکوفایی انسان است. همان‌طور که اغلب روال کار این کمیته در بررسی گزارش‎های کشورهای عضو و...

  ۱۳۷۷/۱۰/۱۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی۲۶: مسائل مربوط به ادامه تعهدات به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  اظهار نظر‌های عمومی

  ۱. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای هیچ مقرراتی درباره پایان تعهدات و خارج‌ شدن از آن نیست. درنتیجه، ازنظر پایان...

  ۱۳۷۵/۱۰/۱۲

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی۲۵؛ مشارکت در امور جامعه و حق رأی

  اظهار نظر‌های عمومی

  ١. طبق ماده ٢٥ میثاق، باید حق هر شهروند برای مشارکت در اداره امور جامعه، انتخاب‌کردن، انتخاب‌شدن و حق اشتغال در پست‌های...

  ۱۳۷۴/۱۰/۱۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود
 • اظهارنظر عمومی۲۴: حق شرط‌های واردشده در زمان تصویب یا الحاق به پروتکل اختیاری یا اعلامیه

  اظهار نظر‌های عمومی

  ۱. تا تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۴، ۴۶ کشور از ۱۲۷ کشورِ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۵۰ حق شرط در خصوص تعهدات خود تحت...

  ۱۳۷۲/۱۰/۱۱

  حقوق مدنی و سیاسی

  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

  دانلود