برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی۳۰: تعهدات گزارش‌دهی کشورهای عضو

پرش به فهرست

۱. کشورهای عضو متعهد شده‌اند که گزارش‌های خود را مطابق با ماده ۴۰ میثاق در عرض یک سال پس از لازم‌ الاجراشدن آن برای کشورهای عضو و از آن به بعد، هر زمانی که کمیته درخواست کند، ارائه کنند.

#

۲. کمیته اعلام کرده است همانطور که گزارش‌های سالانه‌ نشان می‌دهد، تنها تعداد کمی از کشورها گزارش خود را سر وقت ارائه کرده‌اند. اکثر آنها گزارش‌هایشان را با تأخیری چند ماهه تا چندین ساله ارائه داده‌اند و بعضی کشورها باوجود یادآوری‌های مکرر کمیته، هنوز گزارشی ارائه نداده‌اند.

#

۳. کشورهای دیگر اعلام کرده‌اند که در برابر کمیته حاضر می‌شوند؛ اما در تاریخ مقرر این کار را انجام نداده‌اند.

#

۴. برای جبران (اصلاح) چنین وضعیتی، کمیته قوانین جدیدی را اتخاذ کرده است:الف: چنانچه یک کشور عضو گزارش را ارسال کند، اما هیئت نمایندگی را به کمیته نفرستد، کمیته می‌تواند تاریخی را که برای بررسی گزارش در نظر گرفته است، اعلام کند یا ممکن است این گزارش را در جلسه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده است، بررسی کند؛ ب: زمانی که دولت عضو گزارشش را تحویل نداده است، کمیته می‌تواند با صلاح‌دید خود، کشور عضو را از تاریخی که قصد دارد اقدامات اتخاذ شده توسط آن دولت را برای اجرای حقوق تضمین‌شده در میثاق ارزیابی کند، مطلع کند:
- اگر کشور عضو از طرف هیئتی نمایندگی می‌شود، کمیته در حضور هیئت و در تاریخ مقرر، ارزیابی را پیش می‌برد؛ - اگر دولت عضو نماینده نداشته باشد، کمیته می‌تواند بر اساس اختیار خود تصمیم بگیرد که در بررسی اقدامات کشور در جهت اجرایی‌کردن تضمینات میثاق، در تاریخ اولیه پیش برود یا تاریخ جدیدی را به کشور عضو اعلام کند.
در جهت اهداف اجرایی این روند‌ها، کمیته باید جلسه‌هایش را در صورت حضور هیئت نمایندگی به صورت عمومی و در صورت عدم حضور آن، به طور خصوصی برگزار کند و شرایطی را که در راهنمای گزارش‌ها و قوانین و شیوه‌های کمیته ذکر شده است، دنبال کند.

#

۵. پس از آنکه کمیته مشاهدات پایانی را پذیرفت، باید یک روش پیگیری برای ایجاد، حفظ یا بازگرداندن گفت‌وگو با دولت عضو به کار گیرد. برای این منظور و برای توانمند کردن کمیته برای اقدامات بعدی، کمیته باید یک گزارشگر ویژه تعیین کند که به آن گزارش دهد.

#

۶. باتوجه‌ به گزارش گزارشگر ویژه، کمیته باید جهت‌گیری کشورهای عضو را ارزیابی کند و در صورت لزوم، تاریخ جدیدی را برای ارائه گزارش بعدی دولت عضو تعیین کند.

#

پی‌نوشت‌ها

#