برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۲۶؛ در مورد ماده ۶ کنوانسیون

پرش به فهرست

۱. کمیته رفع تبعیض نژادی معتقد است بخشی از رفتارها و اعمال تبعیض و توهین‌های نژادی که به شخصیت و ارزش و اعتبار فرد آسیب دیده صدمه زده و منجر به مشکلات روحی و فکری فرد شده، اغلب از طرف مسئولین و دولت مورد غفلت و بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

#

۲. کمیته به اطلاع دولت‌ها می‌رساند که به نظر کمیته، حق مطالبه جبران خسارت صحیح و مناسب یا رضایت از هر آسیبی که در اثر چنین تبعیضی رخ داده است، که در ماده ۶ کنوانسیون گنجانده شده است، لزوما تنها توسط مجازات عامل تبعیض تضمین نمی‌شود و در عین حال دادگاه‌ها و سایر مقامات صالح باید در صورت لزوم اعطای جبران خسارت مالی، مادی یا اخلاقی، برای قربانیان را در نظر بگیرند.

#

پی‌نوشت‌ها

#