برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهار نظر عمومی ۲۵؛ در مورد ابعاد مربوط به جنسیت در خصوص تبعیض نژادی

پرش به فهرست

۱. کمیته توجه دارد که تبعیض نژادی همیشه بر زنان و مردان به طور یکسان یا به همان شکل تاثیر نمی‌گذارد. شرایطی وجود دارد که در آن تبعیض نژادی تنها بر زنان تأثیر می‌گذارد یا تاثیر آن بر زنان به شکل متفاوت‌تری می‌باشد. چنین تبعیض نژادی در صورتی که شناخت و بررسی درستی در خصوص تفاوت زندگی زنان و مردان در حوزه‌های زندگی عمومی و خصوصی وجود نداشته باشد، شناسایی نمی‌شود.

#

۲. برخی از اشکال تبعیض نژادی ممکن است به طور خاص علیه زنان به علت جنسیت آنها اعمال شود مانند خشونت جنسی علیه زنان متعلق به گروه‌های نژادی یا قومی خاص در بازداشت یا در طول درگیری‌های مسلحانه؛ عقیم‌سازی اجباری زن بومی؛ سوءاستفاده از زنان کارگر در بخش غیررسمی و یا کارگران خانگی که توسط کارفرمایان برای کار بیرون استخدام می‌شوند. تبعیض نژادی ممکن است عواقبی داشته باشد که عمدتا یا فقط زنان را تحت تاثیر قرار دهد، مانند حاملگی ناشی از تجاوز جنسی تحریک شده بر اثر نژاد؛ در برخی از جوامع زنان قربانی چنین تجاوزی ممکن است از دریافت حقوق خود بازمانند. زنان به دلیل موانع جنسیتی، از قبیل تعصب جنسیتی در نظام حقوقی و تبعیض علیه زنان در حوزههای خصوصی، و همچنین به دلیل عدم دسترسی به جبران خسارت و راهکارهای شکایت، بیشتر تحت تاثیر تبعیض نژادی قرار می‌گیرند.

#

۳. با شناخت اینکه برخی از اشکال تبعیض نژادی تاثیر منحصر به فرد و ویژه‌ای بر زنان دارد، کمیته در کار خود عوامل جنسیتی یا مسائلی که ممکن است با تبعیض نژادی مرتبط باشد را در نظر می‌گیرد. کمیته معتقد است که در این راستا با کمک و همکاری دولت‌های عضو برای توسعه رویکرد سیستماتیک و مداوم برای ارزیابی و نظارت بر تبعیض نژادی علیه زنان، و همچنین معایب، موانع و مشکلاتی که زنان در اعمال و بهره‌مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان بر اساس نژاد، رنگ، تبار، و یا ملیت یا قومیت، با آن مواجه هستند، دارای عملکرد بهتری خواهد بود.

#

۴. بر این اساس، کمیته، هنگام بررسی اشکال تبعیض نژادی، قصد دارد تلاش‌های خود را برای ادغام دیدگاه‌های جنسیتی افزایش دهد، تجزیه و تحلیل جنسیتی را در نظر داشته باشد، و از موضوعات و رفتارهای در برگیرنده جنسیت در جلسه‌های کاری خود، از جمله بررسی گزارش‌های ارسال شده توسط کشورهای عضو، مشاهدات نهایی، مکانیزم‌های اولیه هشدار و روند اقدام فوری، و اظهارنظرهای عمومی، استفاده کند.

#

۵. کمیته به عنوان بخشی از روش کار خود در جهت توجه کامل به جنبه‌های مربوط به جنسیت تبعیض نژادی، در جلسه‌های کاری خود، تجزیه و تحلیل رابطه بین جنسیت و تبعیض نژادی را با توجه به موارد ذیل در نظر می‌گیرد:

(الف) شکل و ابراز تبعیض نژادی؛

(ب) شرایطی که در آن تبعیض نژادی رخ می‌دهد؛

(ج) عواقب تبعیض نژادی؛

(د) موجود بودن و دسترسی به جبران خسارت و مکانیزم‌های شکایت برای جلوگیری از تبعیض نژادی.

#

۶. با توجه به اینکه گزارش‌هایی که توسط کشورهای عضو ارائه می‌شود اغلب حاوی اطلاعات خاص و کافی در مورد اجرای کنوانسیون در رابطه با زنان نیست، از دولت‌های عضو درخواست می‌شود تا جای ممکن با اصطلاحات کمی و کیفی، عوامل موثر و مشکلاتی که در تضمین بهره‌مندی برابر زنان، بدون تبعیض نژادی، از حقوق کنوانسیون وجود دارد را شرح دهند. موضوعاتی که توسط نژاد یا قومیت طبقه‌بندی شده‌اند و سپس به وسیله جنسیت در میان آن گروه‌های نژادی یا قومی تفکیک می‌شوند، به دولت‌ها و کمیته اجازه می‌دهد که اشکال تبعیض نژادی علیه زنان را شناسایی، مقایسه نموده و اقدامات لازم را جهت جبران خساراتی که قبلا به آنها توجهی نمیشد، انجام دهند.

#

پی‌نوشت‌ها

#